סיפורו של מקום

בית כנסת חב"ד-מרכז העיר-רח' גוטמן

ממוקם ברח' גוטמן 18.
נושאי משנה