סיפורו של מקום

בית המרחץ-רח' חיים עוזר

ממוקם ברח' חיים עוזר.
בית המרחץ נבנה בשנת 1885 עם מקוה טהרה, והוא מהמבנים הבודדים ששרדו במושבה. הבניין נבנה מאבני כורכר. בחזיתו עומד היום מבנה מודרני יותר. המבנה ששימש כבית המרחץ ובית טבילה, נבנה בעזרת הד"ר היילדס היימר וראשי חובב"צ והוחזק ע"י ועד המושבה. המים נמשכו בתעלות. בתחילה תעלה בנוייה מבאר המושבה הסמוכה, ואחר כך בצנורות. תקופה מסויימת הפעלת בית המרחץ ניתנה עבור זכיון, שחייב את המפעיל לחמם מים בכמות מספיקה. התנורים היו בחוץ והוסקו בגזרי עץ.
נושאי משנה