סיפורו של מקום

מתחם בית הכנסת דינוביץ-רח' חובב"צ

ממוקם ברחוב חובבי-ציון 31.
בית הכנסת מיסודה של משפחת דינוביץ וראש משפחתה מרדכי דינוביץ, שרצה שישאר זכר למשפחה. ולכן הקדיש את ביתו לבית כנסת. בית הכנסת נקרא ע"ש ברוך דינוביץ מאנשי העליה "הביאליסטוקאית". בין 11 הראשונים שיצאו מביאליסטוק לפ"ת. בית הכנסת כונה "שונה הלכות הקטן". המתחם כולל את מבנה בית הכנסת, ואליו צמודים בניינים, בחלקם משמשים כחנויות.
נושאי משנה