סיפורו של מקום

התעשיה בפ"ת במלחמת העולם השניה

מאורעות 1939-1936 פגעו בתעשייה הצעירה. המשבר הזה החמיר את הקשיים שהעמידה ב-1935 מלחמת איטליה-חבש, ושבעטיים נאלצו מפעלים אחדים להיסגר. אבל דווקא בשנים קשות אלו בלטו יתרונותיה של פתח-תקוה בתור מרכז תעשייתי: מצב גאוגרפי נוח - בצומת דרכים, סמוך לתל-אביב, למסילת ברזל ולנמל; מסים נמוכים מן המסים שנהגו בתל-אביב; שטחי קרקע גדולים, זולים יחסית; מים זולים בשפע ועוד.

בפתח-תקוה התפתח אפוא מרכז תעשייתי בקנה מידה ארצי והתעשייה היתה לאחד מעמודי התווך של כלכלת העיר. ראוי לציין שלא כל החרושת רוכזה בקריית-אריה וברחבי העיר כולה היו פזורים בתי מלאכה לרוב. ענפי התעשייה שהתבססו בה היו שונים ומגוונים: ייצור לצורכי הצבא, תעשייה רפואית, שימורי מזון, מפעלים כימיים, חומרי בניין, אזבסט, מרצפות, קרטון ועוד.

בשנת 1940 עבדו בתעשייה בפתח-תקוה כמאתיים פועלים מתוך כששת אלפים פועלים שמחציתם עבדו במקומות-עבודה קבועים והיתר בעבודות עונתיות או מזדמנות - בחקלאות, בעבודות ציבוריות ובמחנות הצבא הבריטי. מספר מקומות העבודה גדל והלך עם ייסודם של בתי חרושת חדשים.

משנת 1942 ועד לסוף המלחמה היתה פתח-תקוה מרכז חשוב לתעשייה צבאית ואזרחית. הזמנות הצבא הניעו רבים מבתי החרושת לעבוד שלוש משמרות ביממה. בין היתר, הוקמו בעיר בית החרושת לשימורי מזון "יכין"; מפעלי הטקסטיל "השרון", "סיב", "רקם", "לויט", "מרינו" ו"נקה כרמל"; מפעלי המתכת "מגן צ'טווד" ובית חרושת לקופסות פח "לב", שהיה הגדול מסוגו במזרח התיכון; מפעל השמן "אוליבקס"; מפעל המשאבות של אבא נאמן; בית חרושת לקרטון ואזבסט; מפעל להרכבת אופניים ועוד.

העירייה תרמה רבות לעידוד התעשייה בהקצאת שטחי קרקע גדולים במחירים זולים יחסית, בשיפור דרכי תעבורה ובעידוד בתי מלאכה המסייעים לתעשייה.

ואולם היה ברור שמצב זה קשור למלחמה, וזו - סופה להסתיים. בשנת 1944 החלו לחשוב על מעבר לייצור בימי שלום. הפסקת העבודה בבית החרושת "אל-אר" פלטה לשוק העבודה מאות פועלים, וגם במפעלים אחרים היו פיטורים וצמצומים. לשכת העבודה עיבדה תכנית להחזרתם של פועלים, הנפלטים מן התעשייה המלחמתית, לעבודה אזרחית.

אחד הענפים שהתפתח באותה העת היה הטקסטיל. מייד לאחר המלחמה נבנו כמה בתי חרושת חדשים וארבע מטוויות. עם התחלת העבודה במפעלים אלו, שהעסיקו כשבע מאות עובדים, היתה פתח-תקוה למרכז גדול של טקסטיל. אבל קודם שהחלו המטוויות בעבודתן, התנסה ציבור העובדים בפתח-תקוה במבחן כוח עם המעסיקים.
נושאי משנה