סיפורו של מקום

יישובים סמוכים למושבה

עם התבססותה, הוציאה מקרבה פתח-תקוה מקרבה "בנות" לתפארת ובעשותה זאת זכתה לתואר "אם המושבות"...
עם התבססותה, הוציאה מקרבה פתח-תקוה מקרבה "בנות" לתפארת ובעשותה זאת זכתה לתואר "אם המושבות".

יישובים חדשים הוקמו סמוך לפתח תקוה וזכו להשתמש בשירותיה. כמו כן עבדו רבים מתושבי היישובים בפתח- תקוה.

היישובים שזכו לעורף של פתח-תקוה היו: עין גנים, מחנה יהודה, כפר גנים, כפר אברהם, שסופחו לאחר זמן מה לפתח- תקוה. יישובים שלא סופחו אך נהנו מסמיכות למושבה היו: גבעת השלושה וגת-רימון.