שכונות, רחובות ואתרים

אלקחי

הרחוב ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברחוב סוקולב וסופו ברחוב פרישמן.

הרחוב נקרא ע"ש מרדכי אלקחי מהרוגי המלכות. מרדכי אלקחי נולד בפתח-תקוה, בשנת 1943 הצטרף לאצ"ל, נתפס ע"י הבריטים, ולאחר פעולות ההלקאה נידון למוות. הועלה לגרדום על ידי הבריטים ביום 16 באפריל 1947 יחד עם דב גרונר, אליעזר קשאני ויחיאל דרזנר.

נמצא בשכונת מרכז העיר