שכונות, רחובות ואתרים

גן הרב קוק

גן הרב קוק ממוקם במרכז העיר, תחילתו ברח' חפץ מרדכי וסופו ברח' חיים כהן.