שכונות, רחובות ואתרים

יפה

רחוב יפה מתחיל ברח' חיים כהן ומסתיים ברח' ללא מוצא.
הרחוב נקרא ע"ש הרב מרדכי גימפל יפה. ממתיישבי יהוד וממנהיגי חיבת ציון, בעל ספרייה תורנית, ראש ישיבה.
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף