שכונות, רחובות ואתרים

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

הרחוב ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברחוב רוטשילד וסופו ברחוב ה-93.

נקרא ע"ש קוק אברהם יצחק הכהן רב והוגה דעות, סופר ועסקן (1865-1904). רב בערי ליטא, ביפו ומושבות יהודה. משנת 1919 רב בירושלים, ב-1921 ראש הרבנים בא"י. נושא דגל הקדושה הדתית של התחיה הלאומית העברית, מפורסם בגאוניותו, גדול בתורת הקבלה, בעל מידות נשגבות, מלא אהבה לעם. ייסד ישיבה גדולה בירושלים. פירסם מאמרים ומחקרים בהלכה ואגדה, קבלה ודברי שירה. כתב ספרים רבים. על שמו "כפר הרואה", ורחובות גם בת"א ובירושלים.

נפטר בשנת 1935.

על שמו מוסד בירושלים, הוצאת ספרים ורחובות. וכן היישוב כפר-הרא"ה בעמק חפר.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף