שכונות, רחובות ואתרים

בן-יוסף שלמה

רחוב בן-יוסף שלמה ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברחוב סוקולוב וסופו ברחוב ללא מוצא.

הרחוב נקרא ע"ש שלמה בן-יוסף, איש פלוגת העבודה של בית"ר בראש פינה. היה היהודי הראשון שהבריטים העלו לגרדום ביוני 1938.

בן-יוסף נידון למוות על נסיון נפל לתקוף אוטובוס ערבי בגליל כנקמה על פגיעה ביהודים.
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף