שכונות, רחובות ואתרים

בן -יוסף מרדכי

הרחוב ממוקם במרכז העיר.
נמצא בשכונת מרכז העיר