שכונות, רחובות ואתרים

אילויצקי הרב

רחוב אילויצקי ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' רוטשילד וסופו ברח' סעדיה גאון.

ע"ש משה אילויצקי, איש גדול בתורה, חלוץ התנועה לחינוך, בנות "בית-יעקב".

נמצא בשכונת מרכז העיר