שכונות, רחובות ואתרים

איכילוב יצחק

רחוב איכילוב ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברחוב חובבי-ציון וסופו ברחוב ההסתדרות.
ע"ש איכילוב יצחק (1879-1935), בנו של אברהם זלמן שהיה מראשוני חובבי-ציון במוסקבה וחבר הועד הראשון של חוב"צ בא"י. שו"ב בגדרה. קנה לובמן נחלה מהנחלות הראשונות בפ"ת. הקדיש מרצו לפיתוח החקלאות. משקו החקלאי היה על שפת הירקון בו פיתח כל מיני זנים חקלאיים, טיפח גם בהמות למשק בית.
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף