שכונות, רחובות ואתרים

פרנק אנה

תחילתו של רחוב פרנק אנה ברח' סלומון וסופו ברח' הרב קוקו.

אנה פרנק, ילדה יהודית בהולנד, שזכתה בפירסום עולמי בגלל היומן שכתבה.
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף

אישים