שכונות, רחובות ואתרים

פרומקין אריה

הרחוב ממוקם במרכז העיר. תחילתו של רחוב פרומקין ברח' בר-כוכבא וסופו ברח' פינסקר.
הרחוב נקרא ע"ש הרב אריה לייב פרומקין שהגיע לפתח-תקוה מאלסקוב, שם שימש כרב ואב"ד. היה חובב-ציון וחלם על הקמת מרכז תורה בפתח-תקוה. הרב פרומקין הקים בשנת תרמ"ד את בית האבן הראשון בפתח-תקוה, וכן את תלמוד התורה. היה סופר ומשורר. נאלץ לעזוב את פ"ת והיגר ללונדון. לאחר מס' שנים שב לפתח-תקוה בה מת ונקבר.
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף