שכונות, רחובות ואתרים

קשאני אליעזר

הרחוב ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' הס וסופו ברח' רמב"ם.

ע"ש אליעזר קשאני, פעל במחתרת אצ"ל ונדון למוות (1923-1947).
נמצא בשכונת מרכז העיר