שכונות, רחובות ואתרים

פנקס דוד צבי

תחילתו של רחוב פנקס ברח' בן-יהודה וסופו ברח' התשעים ושלוש.

דוד צבי פנקס, ממהיגי המזרחי, פוליטיקאי, ח"כ ושר התחבורה (1895-1952).
נמצא בשכונת מרכז העיר