שכונות, רחובות ואתרים

פיק"א

תחילתו של רח' פיק"א ברח' רוטשילד וסופו ברח' טרומפלדור.

פיק"א-(פלשתין קולונזישן אסוסיאישן) חברה להתיישבות יהודית בא"י. נוסדה בשנת 1923 ע"י הברון רוטשילד כמוסד נבדל מיק"אשר ברשותה היו מושבות הברון בא"י. עד אז לשם הנהלה מיוחדת ופיתוח של המפעל הישובי שלו. ברשותה למעלה מ-400000 דונם אדמה בא"י (מהם כ-70000 דונם בחורן) בעיקר בגליל ובשומרון. בפ"ת פעלה החברה רבות.
נמצא בשכונת מרכז העיר