שכונות, רחובות ואתרים

פינסקר יהודה לייב

רחוב פינסקר ממוקם במרכז העיר. תחילתו של רחוב פינסקר ברח' חובבי ציון וסופו ברח' גיסין.

רחוב פנסקר, רחוב ראשון שנסלל בפתח-תקוה, במלאכת סלילתו עבדו פועלות ופועלים מ"העליה השנייה".
הרחוב משמש למגורים, לבתי מלאכה זעירים ובתי מסחר.

ע"ש יהודה לייב (ליאון) פינסקר, רופא ממייסדי תנועת חיבת ציון ומראשיה, מחבר ה"אוטואמנציפציה" - שבה עורר את העם היהודי לשחרור עצמי ולהכרה לאומית.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף