שכונות, רחובות ואתרים

אחד העם

הרחוב ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברחוב רוטשילד וסופו ברחוב המגינים.
הרחוב נקרא ע"ש אחד העם (אשר גינצברג) (1856 - 1926). נבחר לועד חובבי ציון באודיסה. השתתף ב"המליץ", בו כתב את המאמר "לא זו הדרך". פיתח תורה מיוחדת על ציונות רוחנית. הטיף לעבודה חינוכית ספרותית גדולה ברוח לאומית על יסודות אנושיים כלליים. לפי שיטתו צריכה א"י להיות מרכז לאומי רוחני לתפוצות הגולה.
ברחוב ממוקמים: ביה"ס לגננות ושתלנות, שרותי בריאות הציבור, העירוניים, מעון נעמ"ת בית-ברי וספריית עיון עירונית.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף

אישים