שכונות, רחובות ואתרים

קמינסקי

רחוב קמינסקי ממוקם במרכז העיר. תחילתו של רחוב קמינסק ברח' ההסתדרות וסופו ברח' נורדוי.

ע"ש רבקה קמינסקה, מראשוני הרופאים בפתח-תקוה.

נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף