שכונות, רחובות ואתרים

פיארברג

רחוב פיארברג מתחיל ברח' רוטשילד וסופו ברח' ברנדה.

ע"ש זאב פיארברג, סופר עברי יליד רוסיה (1874-1891).

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מרכז העיר