שכונות, רחובות ואתרים

אורלנסקי

רחוב אורלנסקי ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברחוב אחד העם וסופו ברחוב פינס.
הרחוב נקרא ע"ש הרב אהרון אורלינסקי (18564-1911). רבה הראשון של פתח-תקוה. הגיע למושבה עם הביאליסטוקאים.
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף