שכונות, רחובות ואתרים

עולי בבל

הרחוב ממוקם במרכז העיר. תחילתו של רחוב עולי בבל בר' ברוידה וסופו ברח' פינסקר.

עולי בבל, העליה הגדולה מבבל לאחר הקמת המדינה.
נמצא בשכונת מרכז העיר