שכונות, רחובות ואתרים

סעדיה גאון

הרחוב ממוקם במרכז העיר. תחילתו של רחוב סעדיה גאון ברח' ביל"ו וסופו ברח' רש"י.
ע"ש סעדיה גאון רב ופילוסוף עברי ראשון בימי הביניים (882-942).

סלל דרכים חדשות בחקר הלשון העברית. ספרו העיקרי "האמונות והדעות". השפעתו היתה ניכרת גם על הרמב"ם. תרגם את התנ"ך לערבית. תרגומו נקרא ע"י התימנים בצד המקור כתרגום אונקלוס בין האשכנזים. חיבר מילון עברי ראשון בשם "אגרון". כל ספריו יצאו ב-9 כרכים.
נמצא בשכונת מרכז העיר