שכונות, רחובות ואתרים

סנדר חדד

רחוב סנדר חדד ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' סלומון וסופו ברח' פרנקפורטר.

ע"ש סנדר חדד מעולי רוסיה, בא לפ"ת בתקופת עליית הביאליסטוקאים. אחד מראשוני הגיבורים ואנשי חיל אשר קמו לפ"ת לרגל ההתנפלויות של הערבים. בשעת התנפלות ע"י השכנים הופיע כמלאך מושיע לתושבי פ"ת. הציל את פ"ת מהתנפלויות רבות ותמיד יצא שלם.
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף

אישים