שכונות, רחובות ואתרים

קהילת רובנה

רחוב קהילת רובנה ממוקם במרכז העיר.

תחילתו של רחוב קהילת רובנה ברחק פינסקר וסופו ברח' ליברכט.

קהילת רובנה, קהילה בפולין, שהושמדה ע"י הנאצים.
נמצא בשכונת מרכז העיר