שכונות, רחובות ואתרים

סטרומה

רחוב סטרומה ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' בר-כוכבא וסופו ברח' גולדנהירש.

ע"ש האניה "סטרומה", ספינת מעפילים שהפליגה מרומניה בשנת 1941 כשעל סיפונה 769 עולים, טבעה ביום השחור על כל נוסעיה.
נמצא בשכונת מרכז העיר