שכונות, רחובות ואתרים

רש"י

רחוב רש"י ממוקם במרכז העיר. תחילתו של רחוב רש"י ברח' טרומפלדור וסופו ברח' סעדיה גאון.

ע"ש רבי שלמה יצחקי, גדול בפרשני המקרא והתלמוד (1940-1105). מסביב ללידתו ופעלו רווחות אגדות שונות. רש"י נתפרסם מאוד בימיו כאחד מגדולי הפוסקים. פירושו על התורה הוא החשוב ביותר ומלווה את כל הוצאות התורה. כתב גם סליחות, סידור של רש"י. היו לו ידיעות עמוקות ברפואה. ובייחוד בניתוח. היו לו גם ידיעות בכל מיני חכמות ואומניות. תלמידיו היו גדולי צרפת ואשכנז. עליו יש ספרות גדולה וענפה.
נמצא בשכונת מרכז העיר