שכונות, רחובות ואתרים

סביון

הרחוב ממוקם במרכז העיר.

תחילתו של רחוב סביון ברח' ויניצקי וסופו ברח' ללא מוצא.

סביון, צמח בר נפוץ, בעל פרחים צהובים.
נמצא בשכונת מרכז העיר