שכונות, רחובות ואתרים

רנ"ק

תחילתו של רחוב רנ"ק ברח' אורלוב וסופו ברח' אבן עזרא.

רנ"ק, נחמן קרוכמל, פילוסוף והסטוריון, ממייסדי מדעי היהדות (1785-1840).
נמצא בשכונת מרכז העיר