שכונות, רחובות ואתרים

ניימן,הרב

הרחוב ממוקם במרכז העיר. רחוב ניימן יעקב מתחיל ברח' טרומפלדור ומסתיים ברח' התשעים ושלוש.

ע"ש הרב יעקב ניימן, שימש ראש ישיבה בחו"ל ובארץ.
נמצא בשכונת מרכז העיר