שכונות, רחובות ואתרים

מרקוס משה

רחוב מרקוס משה ממוקם במרכז העיר.

מתחיל ברח' פינסקר ומסתיים ברח' גוטמן.

ע"ש משה מרקוס, גבאי בית הכנסת הגדול, חסיד ותלמיד חכם.
נמצא בשכונת מרכז העיר