שכונות, רחובות ואתרים

הרב אהרונסון

תחילתו ברח' סלומון וסופו ברחוב פרנקפורטר.

הרחוב נקרא ע"ש הרה"ג אהרונסון יהושע משה (תר"ע-תשנ"ד), רב קהילת פאניץ בפולין, רב ראשי לפליטי השואה, חבר מועצת הרבנות בפ"ת שנים רבות ותלמיד חכם.
נמצא בשכונת מרכז העיר