שכונות, רחובות ואתרים

רוזוב, האחים

רחוב רוזוב ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' מרקוס וסופו ברח' ברוידה.

הרחוב נקרא ע"ש האחים ישראל ישעיהו ורפאל רוזוב, ישעיהו היה יו"ר ועד המושבה (1874-1943).
נמצא בשכונת מרכז העיר