שכונות, רחובות ואתרים

מזרחי

הרחוב ממוקם במרכז העיר. תחילתו ברח' סוקולוב וסופו ברח' בן-יוסף.

הרחוב מנציח את אברהם מזרחי, מהרוגי המלכות בתקפות המנד"ט הבריטי.
נמצא בשכונת מרכז העיר