שכונות, רחובות ואתרים

מוצקין

תחילתו של רחוב מוצקין ברח' רוטשילד וסופו ברח' רופין.
ע"ש מוצקין יהודה (ליאו) (1867-1933). עסקן ומנהיג ציוני. מראשוני חובב"צ, חסיד נלהב של הרצל מראשית הופעתו. מראשי המדברים בקונגרסים הראשונים. שליח ראשון של ההסתדרות הציונית לא"י. ממייסדי "הפרדרציה הדימוקרטית". נשיא הועד הפועל הציוני. פרסם כמה ספרים. על שמו גם קריית מוצקין.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מרכז העיר