שכונות, רחובות ואתרים

שפירא הרמן צבי

רחוב שפירא ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' הרצל וסופו ברח' גד מכנס.

ע"ש צבי הירש (הרמן) שפירא (1840-1898). פרופ' באוניברסיטת הידלברג, מראשוני חובב"צ, יוזם הקק"ל. היה גם רב בעיירה שבמדינת קורלנד. מתימטיקן מזהיר. ייסד אגודות רבות, ביניהן אגודת ציון, שבתקנותיה הכניס רעיון הקק"ל, ואגודת שפה ברורה להפצת הדיבור העברי. עוד בשנת 1882 פרסם מאמר ב"המליץ" על הצורך באוניברסיטה בירושלים.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מרכז העיר