שכונות, רחובות ואתרים

שפיגל

רחוב שפיגל ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' חיים עוזר וסופו ברח' הראשונים.

דוסיה שפיגל, מותיקי פ"ת, תרם את המגרש לבניין עיריית פ"ת.
נמצא בשכונת מרכז העיר