שכונות, רחובות ואתרים

למפרט צבי

רחוב למפרט ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' הראשונים וסופו ברח' ללא מוצא.הרחוב מנציח את צבי למפרט שהיה מראשוני פתח-תקוה ובוניה, איש ציבור בראשית המאה.
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף

אישים