שכונות, רחובות ואתרים

ליפקיס זאב

רחוב ליפקיס ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' ברון הירש וסופו ברח' גוטמן.
ע"ש ליפקיס זאב, מעולי ביאליסטוק. התחנך בישיבה הקטנה ביהודיה. מראשוני הכורמים ובועד הראשון שלהם. הראשון לנטיעת כרם שקדים, מייסד האגודה לניצול מי הירקון. ניסה לזרוע כותנה וגם הצליח. היה חבר במשך שנים בועד המושבה של פ"ת ואף עמד בראשו. היה המוכתר הראשון, מראשוני המתיישבים ליד הירקון. עמד בראש הועד החקלאי בפ"ת.
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף