שכונות, רחובות ואתרים

אבן גבירול

תחילתו של רחוב אבן-גבירול ברחוב בר-כוכבא וסופו ברחוב אבן-עזרא.

הרחוב נקרא ע"ש שלמה אבן-גבירול, מגדולי המשוררים והפילוסופים בספרד (1020-1058).
נמצא בשכונת מרכז העיר