שכונות, רחובות ואתרים

שמואלי

רחוב שמואלי ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' ההסתדרות וסופו ברח' הרצל.

ע"ש ישראל אהרון שמולביץ, ממייסדי ההסתדרות ותנועת הפועלים בארץ-ישראל.
נמצא בשכונת מרכז העיר