שכונות, רחובות ואתרים

ליברכט עקיבא

רחוב ליברכט ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' פרומקין וסופו ברח' בר-כוכבא.

ע"ש עקיבא ליברכט, חבר מועצת העירייה ויו"ר ועד המושבה בפתח-תקוה.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף