שכונות, רחובות ואתרים

שלונסקי

תחילתו של רחוב שלונסקי ברח' המכבים וסיומו ברח' ללא מוצא.
ע"ש אברהם דוד שלונסקי, סופר ומשורר (1900-1973).
נמצא בשכונת מרכז העיר