שכונות, רחובות ואתרים

שילר

תחילתו של רחוב שילר ברח' אורלוב.

שלמה שילר, מחנך, סופר והוגה דנות, מנהל הגמנסיה העברית בירושלים (1862-1925).
נמצא בשכונת מרכז העיר