שכונות, רחובות ואתרים

שטרייט האחים

רחוב שטיירט ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' אורלוב וסופו ברח' פינסקר.

ע"ש האחים שטרייט. שלום-סופר ומבקר ספרותי. ישעיהו-פעיל "צעירי ציון".
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף