שכונות, רחובות ואתרים

שבדיה

תחילתו של רחוב שבדיה ברח' פנקס וסופו ברח' כהן.

שבדיה, מדינה ידידודית בצפון אירופה (סקנדינביה).
נמצא בשכונת מרכז העיר