שכונות, רחובות ואתרים

ישראל ושרה

הרחוב ממוקם בסמיכות להיכל הספורט העירוני.

הרחוב נקרא ע"ש ישראל ושרה שפירא ז"ל.

ישראל ושרה שפירא ז"ל הגיעו לעין-גנים בשנת 1906 והיו מעשרת ראשוני רוכשי הקרקע לישוב עין גנים. שרה שפירא היתה יקירת העיר. בתקופת המאורעות 1939-1936-1929, היו חברי ה"הגנה", בביתם היה סליק נשק. ישראל היה חבר בועד עין גנים ומנהל הספריה.
נמצא בשכונת