שכונות, רחובות ואתרים

תל-חי

רחוב תל חי ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' פינסקר וסופו ברח' בר-כוכבא.

ע"ש קבוצה בגליל העליון, שנוסדה בשנת 1917. בשנת 1920 הותקפה ע"י ערבים ובהגנתה נפלו טרומפלדור וחבריו. בשנת 1933 התיישבה ע"י הסתדרות הנוער העובד ונוער מעולי גרמניה. המשק מעורב, אדמת מרעה. תל-חי משמשת סמל ומופת לגבורה הארצישראלית, ומידי שנה בשנה ביום י"א באדר יום תל-חי מתקיימת עליה מאורגנת של כל ארגוני הנוער לקברות גבורי הגליל.
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף

אישים